Personlig integritet

Job Solution beskytter din personlige integritet og vi vil at du skal kjenne deg trygg når du deler dine personlige opplysninger med oss.

Den nye personopplysningsloven (GDPR) trådte i kraft i alle EUs medlemsland fra og med 20. juli 2018. Denne har blant annet til hensikt å beskytte enkeltindividers grunnleggende rettigheter og friheter, spesielt din rett til beskyttelse av personopplysninger.

Job Solution strever i alle våre kontakter om å verne om individets integritet som gjelder hvordan vi håndterer, lagrer og beskytter personopplysninger.

Med personopplysninger menes alt som kan knyttes til en fysisk person. Det kan være navn, kontaktinformasjon eller CV.

Vår lagring av personopplysninger baseres alltid på lovlig basis som for eksempel avtale, samtykke eller avveining av interesser.

Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

Den juridiske personen Job Solution Norway AS (organisasjonsnummer: 825 207 872) er personopplysningsansvarlig som innebærer at det er vi som tar ansvar for de personopplysninger som behandles innenfor rammen av vår virksomhet og at behandlingen følger gjeldende lovgivning.

Hvilke personopplysninger lagrer dere om mig som kandidat?

  • Ditt navn
  • Kontaktinformasjon som e-postadresse, telefonnummer og adresse
  • Fødselsdato
  • Tidligere ansettelser og roller
  • Foto
  • Din CV
  • Link til din LinkedIn-profil

Ovenstående personopplysninger gir du samtykke til når du sender din CV til oss. Vi lagrer din CV i kun 36 måneder og deretter slettes din profil.

Da Job Solution jobber med headhunting hender det at vi innhenter personopplysninger fra tredjepart, eksempelvis LinkedIn. Er din profil interessant kontakter vi deg for samtykke og eventuelle kompletterende opplysninger som kan inneholde opplysninger gitt over.

Som prinsipp anbefaler vi at du ikke inkluderer sensitiv informasjon til oss i din CV da det heller ikke er nødvendig. Eksempel på sensitiv informasjon kan være etnisk bakgrunn, seksuell legning, politisk ståsted, religiøs tilhørighet, fagforbund eller opplysninger om dine barn.

Ved referansesjekk skjer dette kun med ditt uttrykkelige samtykke og Job Solutions rutine ved referansesjekk innebærer at ingen referansepersoners personopplysninger lagres lenger enn nødvendig.

Samtlige personopplysninger som Job Solution lagrer er med hensikt til rekruttering, headhunting og/ eller search.

Dine rettigheter som kandidat hos oss

Du kan alltid kontrollere, flytte, endre eller begjære å få fjernet dine opplysninger ved å kontakte oss på info@jobsolution.no.

Mer informasjon om GDPR finner du på: Datatilsynet.

Finn din neste kollega i dag!

Vil dere høre mer om oss og hvordan vi jobber med rekuttering? Vi kommer gjerne til dere for et kortere møte for å fortelle mer.

Book møte her