Rekrutteringsfirma Headhunting Job Solution Logo

Hvordan kan vi effektivisere
din rekruttering?

Vi er eksperter på headhunting og search. For å toppe det hele har vi valgt å fokusere på følgende fem bransjer.

Rekrutteringsfirma Samferdsel og infrastruktur Rekrutteringsfirma Samferdsel og infrastruktur

Siden vi startet høsten 2015 har vi fått fulgt Norge på en fantastisk spennende reise innen samferdsel og infrastruktur. I forbindelse med vårt inntog på markedet var konjukturen på vei opp igjen etter en mindre nedgang. Først og fremst økte boligutvikling sterkt fra høsten 2015 og fram til 2018. Med boligutviklingen så utviklet også infrastrukturarbeidet seg i en naturlig symbiose.

For oss som ser utviklingen utenfra så er det tydelig at maktbalansen har endret seg de siste 5-10 årene. Nå er det arbeidstakerens marked, heller enn arbeidsgiverens. Den klassiske rekrutteringsmetoden med annonser og reklame er ikke lenger like effektivt. Arbeidstakerne er klare over egen verdi ovenfor arbeidsgiver og rekrutteringsprosessen behøver derfor å kretse mer rundt arbeidstakeren utvikling og nye utfordringer hos en mulig ny arbeidsgiver.

Vi kan bidra med vår innovative rekrutteringsmetode. Vi hjelper til med alle roller innen samferdsel og infrastruktur: prosjektledere, gruppeledere, arbeidsledere, innkjøpere, kalkulatører, prosjekteringsledere m.m.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å treffe nye kandidater?

Hør av deg til charles.kall@jobsolution.no, eller ring +47 919 19 014.

Rekrutteringsfirma energi og industri Rekrutteringsfirma energi og industri Rekrutteringsfirma energi og industri

I 2016 begynte vi å jobbe mer mot energi- og industrisektoren. Dette fordi vi har sett en fin utvikling, men i likhet med alle som er virksomme innen energi og industri har vi kunnet konstatere at det skjer en global avmattning. Grafene peker ikke like mye oppover som de gjorde for 4-5 år siden og et mer kostnadseffektivt arbeid er av ytterste betydelse.

Derfor lokker det naturligvis ikke å benytte store kostnader på rekruttering. Her kan vi bidra med våre tjenester slik at dere slipper å betale dyre summer for annonseringskampanjer som ikke skaper ønsket trafikk og resultat.

Vi hjelper til med alle roller innenfor energi og industri. Roller som valideringsingeniører, prosessingeniører, automasjonsingeniører, prosjektledere og miljøkonsulenter er profiler vi rekrutterer til daglig.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å treffe nye kandidater?

Hør av deg til charles.kall@jobsolution.no, eller ring +47 919 19 014.

Rekrutteringsfirma Økonomi og management Rekrutteringsfirma Økonomi og management Rekrutteringsfirma Økonomi og management

De seneste årene har bristen på kompetanse innenfor økonomi- og managementsektoren skapt ekspansjonsutfordringer for selskaper i sterk vekst. Med en økt etterspørsel for tjenester innen B2C og B2B er markedet nå delt opp i områder med spisskompetanse. Med en høykonjuktur i ryggen har markedet opplevd en tilvekst, samtidig som ressurser med nødvendig kompetanse er mangelvare.

For oss har det vært tydelig at denne markedsføringsmodellen med annonser og reklame ikke har fungert. Vi har nå beveget oss fra arbeidsgiverens marked og over til arbeidstakerens marked.

Vi jobber bredt innenfor økonomi- og managementsektoren. Vi jobber eksempelvis med regnskapskonsulenter- og medarbeidere, revisorer og managementkonsulenter innen risk & compliance og forsikring for å nevne noen.

Gjennom årene har vi bygget opp et stort nettverk med kompetente kandidater som er klare for neste utfordring.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å treffe nye kandidater?

Hør av deg til charles.kall@jobsolution.no, eller ring +47 919 19 014.

Rekrutteringsfirma El, VVS og bygginstallasjon Rekrutteringsfirma El, VVS og bygginstallasjon Rekrutteringsfirma El, VVS og bygginstallasjon

Med høykonjukturens toppnivå på midten av 2010-tallet eksploderte antall nybygg i Norge. En konsekvens av dette ble at EL, VVS og bygginstallasjon fikk et ordentlig løft.

Brist på kompetanse innenfor disse sektorene ble et faktum og markedet endret seg fra arbeidsgiverens til arbeidstakerens. Dette krevde en helt annet innsalgsprosess der mange arbeidstakere kunne drive eget lønnsnivå til rekordhøye nivåer.

Til tross for at konjukturen fortsatt peker oppover forventes ikke EL, VVS og bygginstallasjon å følge samme kurve. Samferdsel og utviklingen av nybygg i samfunnet har stagnert, men vekten av fungerende og utviklingen av disse med vedlikehold gjenstår.

I dag jobber vi med flere ulike deler av sektoren. Roller vi daglig håndterer er for eksempel elektrikere, VVS-montører, prosjektledere, serviceteknikere og sikkerhetsteknikkere.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å treffe nye kandidater?

Hør av deg til charles.kall@jobsolution.no, eller ring +47 919 19 014.

Rekrutteringsfirma IT Rekrutteringsfirma IT Rekrutteringsfirma IT

IT

Det er beregnet at vi vil mangle 90 000 programmerere i 2022. Med IT-sektorens enorme behov for kompetanse råder en stor brist i hele landet. Til tross for at det spås en lavkonjunktur fra 2020 i alle bransjer så råder det ingen tvil om at høykonjunkturen innen IT vil forbli.

Dette er noe som mange rekrutteringsselskap innen bransjen utnytter, men hvor vi skiller oss. Med vår nettverksskapende arbeidsmetode kan vi koble ditt selskaps fordeler med hva kompetente individer i vårt nettverk leter etter i dag.

Å betale enorme summer for å ansette medarbeidere synes ikke vi er holdbart og vil kun skade i lengden. Med vår arbeidsmodell kan dere benytte våre tjenester et flertall ganger før dere møter tilsvarende summer som våre bransjekolleger opererer med.

Vi har jobbet med prosjekt i hele landet med alt fra store milliardselskaper til mindre startups. Vi har god forståelse for hvilke profiler som kan bidra til akkurat deres virksomhet. Profiler som Java-utviklere, .Net-utviklere, UI/UX designere, Front-end og Back-end utviklere er noe som vi daglig hjelper våre kunder å treffe.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å treffe nye kandidater?

Hør av deg til charles.kall@jobsolution.no, eller ring +47 919 19 014.

Finn din neste kollega i dag!

Vil dere høre mer om oss og hvordan vi jobber med rekuttering?
Vi kommer gjerne til dere for et kortere møte for å fortelle mer.