Hvordan kan vi effektivisere din rekruttering?

Vi er eksperter på headhunting og search. For å toppe det hele har vi valgt å fokusere på følgende fem bransjer.

Bygg og infrastruktur

Siden oppstarten vår i Sverige i 2015 har vi fulgt Norge på en fantastisk spennende reise innen bygg og infrastruktur. I forbindelse med vårt inntog på markedet var konjukturen på vei opp igjen etter en mindre nedgang. Først og fremst økte boligutvikling sterkt fra høsten 2015 og fram til 2018. Med boligutviklingen så utviklet også infrastrukturarbeidet seg i en naturlig symbiose.

Det er akkurat her vi kan bidra med vår innovative rekrutteringsmetode. Vi hjelper til med alle roller innen bygg og infrastruktur: rådgivere og prosjekterende, prosjektledere, gruppeledere/seksjonsledere, byggeledere, innkjøpere, kalkulatører, prosjekteringsledere m.m.

Les mer

Energi og industri

I 2016 begynte vi i Sverige å jobbe mer mot energi- og industrisektoren, og vi har videreført arbeidet i Norge. Dette er fagområder i stor vekst, hvor etterspørselen etter kompetanse er stor. Særlig kompetanse innen fornybar energi vil etterspørres i større og større grad fremover. Dette skjer i tråd med samfunnets ønske og mål om å levere bærekraftige løsninger og produkter.

Vi hjelper til med alle roller innenfor energi og industri. Roller som elkraftingeniører, vann- og vindkraftingeniører, prosessingeniører, automasjonsingeniører, prosjektledere og miljørådgivere er profiler vi rekrutterer til daglig.

Les mer

Økonomi og management

De seneste årene har bristen på kompetanse innen økonomi og ledelse skapt ekspansjonsutfordringer for selskaper i sterk vekst. Med en økt etterspørsel for tjenester innen B2C og B2B er markedet nå delt opp i områder med spisskompetanse. Med en høykonjuktur i ryggen har markedet opplevd en tilvekst, samtidig som ressurser med nødvendig kompetanse er mangelvare.

Vi jobber bredt innenfor økonomi- og ledelsessektoren. Vi jobber eksempelvis med regnskapsførere, team ledere, revisorer og HR-konsulenter, samt innen risk & compliance og forsikring for å nevne noen.

Les mer

El, VVS og bygginstallasjon

Med høykonjukturens toppnivå på midten av 2010-tallet eksploderte antall nybygg i Norge. En konsekvens av dette ble at EL, VVS og bygginstallasjon fikk et ordentlig løft.

Brist på kompetanse innenfor disse sektorene ble et faktum og markedet endret seg fra arbeidsgiverens til arbeidstakerens. Dette krevde en helt annet innsalgsprosess der mange arbeidstakere kunne drive eget lønnsnivå til rekordhøye nivåer.

I dag jobber vi med flere ulike deler av sektoren. Roller vi daglig håndterer er for eksempel elektrikere, rørleggere og VVS-montører, prosjektledere, serviceteknikere og avdelingsledere.

Les mer

IT

Med IT-sektorens enorme behov for kompetanse råder en stor brist i hele landet. Til tross for at det spås en lavkonjunktur i flere bransjer, råder det ingen tvil om at høykonjunkturen innen IT vil forbli.

Vi har jobbet med prosjekt i hele landet med alt fra store milliardselskaper til mindre startups. Vi har god forståelse for hvilke profiler som kan bidra til akkurat deres bedrift. Profiler som Java-utviklere, .Net-utviklere, UI/UX designere, Front-end, Back-end utviklere, testere, QA-leads, agile coacher og scrum mastere er noe som vi daglig hjelper våre kunder å treffe.

Les mer

Finn din neste kollega i dag!

Vil dere høre mer om oss og hvordan vi jobber med rekuttering? Vi kommer gjerne til dere for et kortere møte for å fortelle mer.

Book møte her